in English
 Satron Instruments VCK (Kappa) från Fagerberg

Satron Instruments VCK (Kappa)

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

SATRON VCK är en optisk mätare för massakoncentration och Kappamätning. Den kan appliceras på de flesta massatyper, i intervaller mellan 0-12% Cs.0-50 Kappaenheter.

  • 3-trådsmatad standard utsignal 4-20 mA.
  • Inget behov av regelbundet underhåll.
  • Kan plockas ut under drift utan att stoppa processen.

Mer information om
Koncentrationsmätare

Kontakta vår produktspecialist Bo Sandberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss