in English
 Krohne Optisonic 7300 från Fagerberg

Krohne Optisonic 7300

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Optisonic 7300 är en mätare som är dedikerad för att mäta processgas. Den har inte samma begränsningar som traditionella gasflödesmätare såsom periodisk omkalibrering, periodiskt underhåll, tryckfall och begränsade flödesområden.

Optisonic 7300 består av ett rakt rör utan rörliga delar och begränsningen i flödesområde sätts inte av mätaren utan av processen. Diagnostikfunktionerna i mätaren säkerställer dessutom att du får ett larm om något oförutsett sker med mätaren. Även processrelaterade problem kan detekteras.

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss