in English
 Krohne Optisonic 3400 från Fagerberg

Krohne Optisonic 3400

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

• Tre ljudspår ger mycket god mätnoggrannhet.
• Inga rörliga delar – ingen förslitning.
• Ingen förstrypning – lågt tryckfall.
• Underhållsfri.
• Stort mätområde.
• Flera utsignaler och olika mätdata.
• Insignaler möjliggör omräkning och kompensation.
• Finns i kompakt eller delat uförande.
• Ex-version.
• Uppdaterad signalomvandlare med förbättrade prestanda, t.ex. för hög viskositet och med bättre störtålighet.

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss