in English
 Höntzsch TA från Fagerberg

Höntzsch TA

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Höntzsch TA10 är en termisk insticksgivare för mätning av massflöde* på luft och andra gaser i rör, ledningar och kanaler. Mätprincipen bygger på att mäta nedkylning av en elektriskt uppvärmd kropp, där temperaturskillnaden mellan den uppvärmda sensorn och mediet är ett mått på flödeshastigheten.

En variant där givaren istället levereras fast monterad i en rörbit (spool piece) finns också.

Till givaren finns flera olika elektronikenheter, direkt monterade på sensorn, för väggmontage eller en handhållen, batteridriven enhet för portabelt bruk. ATEX som tillval.

*) Signalen är proportionell mot massflöde för en specifik gas.

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss