in English

Höntzsch TA10

Höntzsch TA10 är en termisk insticksgivare förmätning av massflöde på luft och andra gaser i rör, ledningar och kanaler. Mätprincipen bygger på att mäta nedkylning av en elektriskt uppvärmd kropp, där temperatur-skillnaden mellan den uppvärmda sensorn och mediet är ett mått på flödeshastigheten.

Flödesmätning Höntzsch TA10 från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Flödesmätare Jerry Svensson TEL. 031-69 37 18
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Snabbförfrågan