in English
 Krohne Optiflux 7300 från Fagerberg

Krohne Optiflux 7300

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Induktiv flödesmätare för vätskor med låg ledningsförmåga

Krohne Optiflux 7300 är en induktiv mätare med kapacitivt kopplade elektroder. Elektroderna har ingen direkt förbindelse med vätskan eftersom de ligger ingjutna i mätrörets keramiska material. Denna teknik medger att även vätskor med mycket låg elektrisk ledningsförmåga (ner till 0,05 uS/cm) kan mätas. Exempel på applikationer är ultrarent vatten, bitumen, latex, glycerin, alkohol m m. Mätaren finns i dimensioner från DN 25 till DN 100. Mätaren är alltid försedd med kompakt monterad signalomvandlare.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Mer information om
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Linus Eklöf så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss