in English
 Krohne IFC300 från Fagerberg

Krohne IFC300

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

OPTIFLUX IFC300 är en signalomvandlare för KROHNEs induktiva flödesmätare. Det är samtidigt den mest flexibla och avancerade modellen, med många olika funktioner inbyggda och den lämpar sig för tuffa applikationer, t.ex. positioner där det finns kemikalieinblandning, partikelhalt och risk för elektriska störningar. IFC300 finns för väggmontage, kompaktmontage (direkt ovanpå mätröret) samt för montage i 19” rack.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Mer information om
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Linus Eklöf så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss