in English
 Krohne Batchflux 5500 från Fagerberg

Krohne Batchflux 5500

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

BATCHFLUX är liten, smidig och kompakt induktiv flödesmätare med inbyggd signalomvandlare. Mätaren är designad för att ta liten plats och medge tätt montage i t.ex. en produktionslinje. Mätröret är invändigt isolerat med keramiskt material och elektroderna är i cermet som standard. Max 140°C (lägre vid hög omgivningstemperatur). Undvik snabba temperaturförändringar (max 3°C/s).

Utsignal i form av pulser/frekvens. Mätaren ansluts elektriskt med en M12-plug (5 eller 8 pin).

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Mer information om
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Linus Eklöf så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss