in English
 Veris V400 från Fagerberg

Veris V400

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Veris Verabar är ett medelvärdesbildande pitot-rör och har en konstruktion som motverkar igensättning av tryckmätningshålen. Användningsområden är ånga, gaser och vätskor med låga viskositeter. Mätning i såväl runda som rektangulära kanaler.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Jerry Svensson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss