in English

Veris V400

Veris Verabar är ett medelvärdesbildande pitot-rör och har en konstruktion som motverkar igensättning av tryckmätningshålen. Användningsområden är ånga, gaser och vätskor med låga viskositeter. Mätning i såväl runda som rektangulära kanaler.

Flödesmätning Veris V400 från Fagerberg
Produktspecialist
Flödesmätare Jerry Svensson TEL. 031-69 37 18
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!