in English
 Krohne Optimass 3000 från Fagerberg

Krohne Optimass 3000

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Optimass 3000 är lösningen för applikationer med små flöden. CO2 injektion, dosering inom livsmedels- och dryckesvaruindustrin är några exempel där Optimass 3000 kan användas.

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss