in English

Krohne Optimass 3000

Optimass 3000 är lösningen för applikationer med små flöden. CO2 injektion, dosering inom livsmedels- och dryckesvaruindustrin är några exempel där Optimass 3000 kan användas.

Flödesmätning Krohne Optimass 3000 från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Flödesmätare Jerry Svensson TEL. 031-69 37 18
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Formulär