in English
 Krohne Optimass 2000 från Fagerberg

Krohne Optimass 2000

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Optimass 2000 har utvecklats för att möta de  hårda flödeskraven i olje- och gasindutrin. Den lämpar sig även för bulkmätning i andra applikationer.

Installation

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss