in English
 Krohne Optimass 2000 från Fagerberg

Krohne Optimass 2000

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Optimass 2000 har utvecklats för att möta de  hårda flödeskraven i olje- och gasindutrin. Den lämpar sig även för bulkmätning i andra applikationer.

Installation

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss