in English

Krohne Optimass 2000

Optimass 2000 har utvecklats för att möta de  hårda flödeskraven i olje och gasindutrin. Den lämpar sig även för bulkmätning i andra applikationer.

Flödesmätning Krohne Optimass 2000 från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Flödesmätare Jerry Svensson TEL. 031-69 37 18
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Formulär