in English

Krohne Optibatch 4011c

OPTIBATCH är en komplettering till Optimass familjen.

Speciellt avsed för dosering och fyllningsmaskiner. OPTIBATCH erbjuder stabilt och tillförlitligt massflöde under lång tid.

Flödesmätning Krohne Optibatch 4011c från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Flödesmätare Jerry Svensson TEL. 031-69 37 18
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Formulär