in English
 Krohne Optibatch 4011c från Fagerberg

Krohne Optibatch 4011c

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

OPTIBATCH är en komplettering till Optimass familjen.

Speciellt avsed för dosering och fyllningsmaskiner. OPTIBATCH erbjuder stabilt och tillförlitligt massflöde under lång tid.

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss