in English
Ventiler för mat

30

Sep
2015

Ventiler för mat

Nyheter

Worcester Foodsafe är goda nyheter för alla livsmedelsproducenter. Det vita handtaget med livsmedelssymbolen betyder att detta är kulventiler, som uppfyller kraven i EG 1935/2004 för material och produkter i kontakt med livsmedel.

EG-förordningen är en del av den svenska livsmedelslagstiftningen och berör alltså all livsmedelstillverkning. Den säger att material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel inte får överföra ämnen i sådana mängder att det kan utgöra en hälsofara eller förändra livsmedlets sammansättning, smak eller lukt. Förordningen handlar också om hygienisk tillverkning, hantering, installation och spårbarhet.

– Vi har kunnat leverera produkter enligt EG 1935/2004 även tidigare, säger Johan Zachrisson, produktchef ventiler och automation på Fagerberg. Men då har det mer varit frågan om specialorder, Worcester Foodsafe kan vi nu leverera standardmässigt från fabrik i England.

Ren tillverkning

Alla delar i Worcester Foodsafe, som kommer i kontakt med livsmedel, är tillverkade av material som uppfyller kraven i EG-förordningen. Även själva tillverkningsprocessen och hanteringen fram till montering i produktionsanläggningen är speciell. Komponenterna rengörs före sammansättningen, som sker i en avskild, ren avdelning på fabriken och renheten kontrolleras i lab. Ventilerna förpackas sedan i livsmedelsgodkänd polyeten, som inte får öppnas förrän vid installationen. De är alltså helt rena när de kommer på plats.

Spårbarhet

En annan viktig sak är spårbarhet. Komponenterna i Worcester Foodsafe är spårbara, för att kunna hitta felkällor om något hänt med livsmedlet under tillverkningen.

Worcester Foodsafe bygger på den välbekanta, tredelade kulventilen typ A44/A459, som finns i flera dimensioner och utföranden. Förutom Foodsafe-märkningen på handtaget finns en märkskylt på ventilen som visar att den uppfyller kraven enligt EG 1935/2004.

Läs mer om EG 1935/2004 >>