in English
Några vanliga frågor!

06

Nov
2020

Några vanliga frågor!

Aktuellt

En stor del av vårt jobb är att svara på frågor, vilket vi gärna gör!
Så nu kommer vi, under ett antal fredagar, lägga upp några av de vanligaste frågorna och dess svar på vår LinkedIn. Men du kan också läsa dem här! 

Nijaz Basic, Produktspecialist instrument & explosionsskydd

Vad är skillnad mellan passivt och aktivt explosionsskydd?

Med passivt explosionsskydd så utnyttjas energin från tryckvågen vid explosion för att en mekanisk anordning ska avlasta eller stoppa explosionen.
Med aktivt explosionsskydd är det en givare som används för att detektera en explosion. Givaren skickare en elektrisk signal till styrsystemet som mildrar eller stoppar explosionen genom dedikerat utrustning i slutfasen. Om det är kemisk barriär, strypventil eller snabbstängande skjutsspjäll, beror på applikation och förutsättningar.

Johan Forssten, Produktspecialist kulventiler & automation

A. Vad är skillnaden mellan en monostabil och bistabil magnetventil?
B. Vad är skillnaden mellan en 3/2 och en 5/2 magnetventil?

A. En monostabil magnetventil har en funktion som gör att då ventilen slutas att påverkas (t.ex. med en elektrisk signal), så återgår den automatiskt tillbaka till ett normalläge. Detta sker oftast med hjälp av en fjäder som är inbyggd i ventilen. Bistabila magnetventil däremot stannar kvar i det läget som den är då ventilen slutar att påverkas. En bistabil magnetventil är därför utrustad med 2 st spolar för att ventilen skall kunna växla mellan de två positionerna.

B. En 3/2 magnetventil har 3 portar och kan ställa sig i 2 olika lägen. En 5/2 magnetventil har däremot 5 portar men kan också manövreras mellan 2 lägen. 3/2 ventilen används oftast till enkelverkande manöverdon (don med fjädrar) och 5/2 ventilen till dubbelverkande don.

Jörgen Nilsson, Produktspecialist flödesmätare

A. Vad skall man tänka på vid montage av en Coriolismätare?
B. Behövs det raksträckor före och efter en Coriolismätare?

A. Undvik montering i nedåtgående flödesriktning.

B. Det finns inga krav på raksträckor före eller efter en Coriolismätare från Krohne. Dock viktigt att inte belasta mätsektionen som en bärande del av rörkonstruktionen.

Martin Lagerstedt, Produktspecialist kägelventiler &
kilslidventiler

Varför vill man gärna använda sig av en ventil tillverkad av smitt material när man skall svetsa in den?

Smidda svetsändar har en tät och likformig struktur jämfört med ett gjutet material. Vid höga tryck och temperaturer så är det viktigt att undvika inneboende fel och hålrum som ofta kan förekomma i ett gjutet material. Dessa upptäcks ofta vid oförstörenade provning och kontroll av svets när man installerar ventilerna.

En ventil i smitt material får normalt sett också en högre hållfasthet och/eller en lägre vikt.

Sten Strandby, Produktspecialist reglerventiler &
säkerhetsventiler

Vad är Kv- och Cv-värden för nåt?

Kv-värdet är ett jämförvärde som anger flödeskapaciteten för en specifik ventil. Alla ventiler har ett kv-värde även om det inte alltid anges.

Kv-värdet är definierat som antalet kubikmeter (15-gradigt) vatten som passerar under timme, när tryckskillnaden över ventilen är 1 bar.

Detta Kv-värde kan sedan användas vid beräkningar av andra media, flöden och tryckfall.

I USA använder man istället termen Cv, vilket är samma tankegång om än med andra enheter: antal gallons vatten som passerar ventilen under 1 minut vid 1 psi tryckfall. Cv förhåller sig till Kv som Cv= Kv x 1,16.

Klas Argéus, Kundansvarig väst, instrument

En fråga som dyker upp rätt så ofta är om vi även kan utföra montage av produkter?

Jo, numera åtar vi oss även totalansvaret för att installera och driftsätta exempelvis våra flödesmätare. En felinstallerad flödesmätare eller ventil kan bli både tidsödande och kostsamt. Men om vi får vara med från början och göra hela installationen blir det lättare för oss att ta ansvar för funktionen. Vi har samarbete med både lokala och större rikstäckande företag så som INAC Process AB och Bilfinger så vill ni släppa hela installationen till oss så löser vi det för er.

Fler frågor följer …