in English
Världens bästa flödesmätare presterar

10

Jan
2017

Världens bästa flödesmätare presterar

Nyheter

De två KROHNE Altosonic XI som nu varit i drift på Oskarshamn 3 i snart två år fortsätter att ge bra resultat. Ett flertal utvärderingar har genomförts och driftstatistiken följs noggrant. Bränslebalansen stämmer bra och ökade intäkter i mångmiljonbelopp kan räknas in. Mätarna, och deras påverkan på driften, röner stort intresse både nationellt och internationellt. Flera andra kraftverk är intresserade och diskussioner förs med kraftbolag över hela världen. Ett exempel är KEPCO, Korea Electric Power Company, som genomförde ett studiebesök i Oskarshamn under hösten 2016. Under året skrevs flera artiklar om flödesmätarna och de resultat de presterar, bland annat i IEEE magazine (2/2016) och tidningen Automation (10/2016) . En presentation är också planerad under ITFs Automationsdagar i januari 2017.

Bild: Fagerbergs affärsområdesansvarig för instrument, Richard Denlin.