in English

15

Jan
2018

Tuffa tester!

Nyheter

För vissa applikationer, där säkerheten är extremt viktig, krävs det en robust och pålitlig mätutrustning. I en krissituation där liv, hälsa och stora värden står på spel måste utrustningen fungera. Mätaren får inte gå sönder och mätvärdena som man får in måste vara korrekta och gå att lita på. Utan rätt information från processen är det nästan omöjligt att fatta de beslut som krävs för att minimera skadorna. Därför testar vi våra produkter rejält i samband med säkerhetsrelaterade applikationer. Vi utsätter dem för bland annat för elektriska störningar, temperaturvariationer, hög fuktighet och vibrationer.

Vår produktspecialist Anders Anderson var nyligen med och utförde ett sådant test av en nivåmätare (KROHNE Optiflex). Den testades för att klara av en jordbävning och han fångade det dessutom på film. Här nedan kan du se hur det såg ut. Det kan vara lite svårt att se men observera att mätvärdet håller sig på samma värde under hela testet.