in English

Projektledning

För en komplett leverans

Vi har inte bara ett brett sortiment med högkvalitativa produkter, utan vi har även de kringtjänster som behövs för en komplett systemleverans. Projektledning innebär att vi tar ett helhetsansvar för vårt produkt- och kompetensområde från offertstadiet till installation och uppföljning.

Vi tar ett helhetsansvar över leveransen

Vi organiserar hela leveransen och tar ansvar för dokumentation, kvalité, logistik, märkning, besiktning, uppföljning och mycket annat som annars lätt faller mellan stolarna. Framförallt när det handlar om många olika ventil- och instrumenttyper finns det stora vinster att göra med en samlad plan för leverans och uppföljning samt med dedikerade kontaktpersoner. Informationsflödet effektiviseras, orderhanteringen optimeras och du som kund hålls regelbundet uppdaterad kring orderns status.

Vi bidrar med teknisk kunskap – du spar tid, pengar och får rätt produkter

Genom att komma in i projektet på ett tidigt stadium har vi dessutom möjlighet att med vår breda tekniska kunskap föreslå produkter och lösningar som kan spara både tid och pengar för dig. Du får en helhetslösning där de olika delarna fungerar ihop rent tekniskt och slipper en massa jobb med uppföljning och samordning av olika leverantörer.

Vår projektledare driver projektet framåt enligt plan med fastställda avstämningspunkter och nödvändig dokumentation. Vi arbetar i projektledningsverktyget MS Project tillsammans med Share Point som portal.

Exempel på vad som ingår i projektledningen:
  • Vi organiserar hela projektet – t.ex. dokumentation, logistik, märkning, besiktning och uppföljning etc.
  • Vi ger teknisk support, så att du får rätt produkter.
  • Vi tar ett helhetsansvar för vårt produkt- och kompetensområde från offert, installation till uppföljning.
  • Vi levererar en helhetslösning där alla produkter fungerar ihop.
  • Vi driver projektet framåt med fasta avstämningspunkter.