in English

31

Jan
2019

Förenklad verifiering!

Nyheter

Tyska myndigheter accepterar nu att “krönta” mätare (debiteringsmätare) inte behöver omverifieras om två ultraljudsmätare, med olika konfigurering av ultraljudssensorerna, seriekopplas. Så länge mätarna, som så att säga övervakar varandra, inte avviker med mer än 0,5% behövs inga åtgärder. Här hemma i Sverige har vi på Fagerberg använt samma principer i flera år, ibland med olika mätprinciper, och det är intressant att se att denna metod nu också är ”godkänd”. KROHNE Altosonic V12 är ett exempel som enkelt klarar detta och som enkelt kan flänsas mot varann.