in English
Säkrare reaktorer med nya mätare

11

Mar
2015

Säkrare reaktorer med nya mätare

Nyheter

När Oskarshamnsverket uppgraderade block 3 till världens största kokarreaktor höjdes även säkerheten med nya, extremt noggranna flödesmätare KROHNE Altosonic XI. Matarvattnet är en del av en kärnkraftsreaktors säkerhetssystem och med uppgraderad mätutrustning förbättras även säkerheten.

Världens största kokarreaktor

Vi på Fagerberg AB är mycket glada över det mångåriga samarbetet med svensk kärnkraftsindustri. Det har bland annat lett fram till avtal med OKG om att leverera nya matarvattenflödesmätare till block 3, som nyligen uppgraderats till världens största kokarvattenreaktor. Mätutrustningen, som består av två stycken 11-kanaliga ultraljudsbaserade flödesmätare, har mycket hög tillförlitlighet och minimalt mätfel. Mätarna installerades under sommaren 2014 och är nu i drift. Den nominella felvisningen ligger så lågt som några hundradels procent, vilket bekräftats både under kalibreringsprocessen vid fabriken och genom en god överensstämmelse med driftsdata. Ett problem här är förstås den begränsade möjlighet som idag finns att verifiera så små mätfel, vilket kräver nya verifieringsmetoder och nya sätt att arbeta. Av den anledningen är den garanterade felvisningen satt till < 0,3%.

En del av säkerhetssystemet

Matarvattenflödet till en kärnkraftsreaktor är en parameter som ingår i säkerhetssystemen. Genom attuppgradera mätutrustningen för övervakning av matarvattenflödet kan OKG höja säkerheten (genomdubblering och diversifiering av mätkretsarna) samtidigt som den förbättrade mätosäkerheten kan medge enviss effekthöjning. Tack vare ultraljudsmätarnas precision kan de befintliga venturi-mätrörentrimmas till ”rätt värde” genom en speciell kalibreringsprocedur.

Under drift kan de bådamätutrustningarna övervaka varandra och larma för mätfel om uppmätta flöden skulle börja skilja sig åt.

Stort antal ultraljudssensorer

Dessa nya flödesmätare, tillverkade av KROHNE i Nederländerna och med typbeteckningen Altosonic XI, använder sig av ett stort antal ultraljudssensorer som är placerade runt om mätröret. Sensorerna arbetar parvis och monteras på ett sådant sätt (med avseende på position och vinkel) att de ultraljudspulser, som sänds fram

och tillbaks mellan paren, passerar en representativ del av den flödesprofil som finns på den plats där mätaren installerats. Detta resulterar i mätning som i stort sett är oberoende av montageplats och flödesprofilens utseende.

Konstruktionen av mätsystemet har i stor utsträckning gjorts i form av ett samarbetsprojekt, där OKGs projektgrupp aktivt deltagit i utvecklingsarbete och design av flödesmätarna. Mätarnas diameter är 450 mm.