in English
 GEFA GH1 APdon PS2 från Fagerberg

GEFA GH1 APdon PS2

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

En mycket vanlig reglerventil är vridspjällsventilen. Ekonomiskt sett är denna ventiltyp den klart fördelaktigaste, men för rätt applikation är den även tekniskt sett, att föredra. Lämpliga applikationer är stora flöden med mindre krav på  stort reglerområde samt mindre tryckfall. Oftast är det lämpligt att gå ned någon dimision på ventilen i relation till rörledningen, detta då spjället arbetar som bäst när spjällbladets öppningsvinkel ligger mellan 15-60 grader.

Behöver du 3D-filer? Kontakta oss!

Mer information om
Skjutspjällventiler,
Vridspjällventiler
& Slangventiler

Kontakta vår produktspecialist Henrik Mossberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss