in English
 Kämmer Multi Z från Fagerberg

Kämmer Multi Z

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Multi-Z är en flerstegs radialdyseventil avsedd för vätskor och stora tryckfall, och arbetar enligt nya principer. Varje steg i ventilen konstrueras individuellt för ultimat funktion och ventilen fungerar också med orena media med fasta partiklar.

Mer information om
Reglerventiler & 
Säkerhetsventiler

Kontakta vår produktspecialist Sten Strandby så hjälper han dig.

Mer information om
Reglerventiler & 
Säkerhetsventiler

Kontakta vår offertingenjör Mattias Lindberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss