in English
 FIKE Specialkonstruktioner från Fagerberg

FIKE Specialkonstruktioner

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

För specialkonstruktioner ställs normalt högre krav än för sprängbleck som standardmässigt tillverkas för industriellt bruk.

Till exempel är storlek, vikt, material och täthetsklass av största betydelse för produkter som används inom rymdindustri. Specialkonstruktioner uppfyller dessa krav på högkvalitativa små format. Konstruktionsflexibilitet, många materialalternativ och snäva toleranser gör dessa enheter till den bästa lösningen för tätning, tryckavsäkring eller engångsförbrukning.

En enskild enhet kan kombinera följande krav; lägre sprängbleckstryck än standard, hög- eller lågtemperaturutföranden, speciella materialkrav, specialutförande av hållare, hermetisk tätning, personella kvalifikationskrav, omfattande tester eller dokumentation. Utöver dessa konstruktionsskrav kan krav ställas på olika produktionsmetoder som t.ex: mikrosvetsning, elektron- eller lasersvetsning och precisionsbearbetning.

Omfattande provning kan också vara nödvändigt och omfattas av t.ex: kapacitetsprov, livslängdsprov, provtryckning, förhöjd temperatur / mycket låga temperaturer, penetrantprovning, läckageprov med helium, fotografering med höghastighetskamera m.m.

Fagerberg/Fike kan tillgodose alla dessa krav från prototyp till serieproduktion.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss