in English
 FIKE LO-V från Fagerberg

FIKE LO-V

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Lo-V-sprängblecket är utformad för att avlasta okontrollerat övertryck antingen framåt eller bakåt. D.v.s. antingen skydd mot allt för högt övertryck eller för lågt undertryck. Beroende på hur hållaren är orienterad kan Lo-V-sprängblecket designas för att ersätta två sprängbleck som historiskt hade behövts för att utföra samma uppgift. En typisk applikation där den här typen av sprängbleck lämpar sig är lagertankar.

  • Sprängbleck för skydd i två riktningar. Ett sprängbleck, två jobb.
  • Valfritt öppningstryck inom möjliga ramar. Se datablad.
  • Lämplig för sanitära applikationer. 3A godkänd.
  • Fragmenterar inte.
  • Möjligt att kombinera med givare för indikering av brott.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss