in English
 FIKE Axius från Fagerberg

FIKE Axius

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Den reverserande AXIUS®-sprängblecket är konstruerad för att användas i aggressiva kemiska och farmaceutiska tillämpningar och finns i korrosionsbeständiga material och har de täta toleranserna som finns tillgängliga. Sprängblecket består av ett enkelt element. Sprängblecket klarar fullt vakuum och ett mottryck på 1.25 gånger designade sprängtrycket, på atmosfärsidan. Lämpligt för installation och testkörning av säkerhetsventil på plats.

  • Maximala arbetstryck 95% av sprängtrycket.
  • Idealisk för cykliska driftsförhållanden.
  • Låga sprängtryck, (Min. 2,07 barg).
  • Lämpligt för vätskor och gaser.
  • Lägsta flödesmotstånd.
  • Försvagningen gjorts utan stresszoner och verktygsmärken.
  • Helt slät processida.
  • Ideal för cykliska applikationer där tryck går från full vakuum till 95% gräns för arbetstryck.
  • Kan levereras med FEP eller PFA skikt på processidén.
  • Säkerhetsventil ovanför sprängblecket kan testas på plats.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Offertingenjör

Kontakta vår produktspecialist Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss