in English

FIKE AD

Detta är den enklaste varianten av sprängbleck utan vakuumskydd som dimensioneras för att öppna vid önskat övertryck. Kan även dimensioneras för öppning i undertryck om så önskas. För mer information kontakta oss!

Sprängblecket behöver ingen hållare, utan kan installeras direkt mellan flänsar. Packningar är redan monterade på sprängblecket och kan levereras i olika utföranden.

Sprängbleck FIKE AD från Fagerberg
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Formulär