in English
 FIKE AD från Fagerberg

FIKE AD

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Detta är den enklaste varianten av sprängbleck utan vakuumskydd som dimensioneras för att öppna vid önskat övertryck. Kan även dimensioneras för öppning i undertryck om så önskas. För mer information kontakta oss!

Sprängblecket är beroende av två sammansatta delar; en teflontätning och en mekaniskt försvagad överdel. Blecken är försedda med packningar på varje sida och kan därför monteras utan hållare direkt mellan flänsar. Sprängblecket är lämplig för installationer där ett lågt öppningstryck behövs. Vanliga applikationer är lagertankar eller processtankar där normalt drifttryck är runt atmosfärsförhållanden.

Om så önskas kan sprängblecket utrustas med givare som skickar en elektrisk signal när blecket brister.

Modeller: AD, ADV, ADV-RI

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss