in English
 FIKE RI från Fagerberg

FIKE RI

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Fike Rupture Indikatorn kommer att ge en omedelbar varning om att ett sprängbleck brustit och att produkten kan komma ut. Indikatorn kan anslutas till styrsystemet eller varningslampa för indikering av en händelse och en åtgärd kan tas.

RI består av ett isolerat elektriskt ledande band, monterad på ett membran. När sprängblecket brustit kommer tryckvågen att lyfta membranet och bandet kommer att brista. Indikering ut blir ett avbrott. RI är utrustad med en inbyggd självåterställande säkring för skydd mot för höga strömmar. Givaren är en 2-tråds anslutning.

Om SIL2 önskas på givaren kan RI2 givare erbjudas.

  • Gedigen konstruktion.
  • Enkelt byte vid brott.
  • Kompatibelt med standardhållare och flänsförband.
  • Enkel ”plug & play” -design.
  • Integrerad självåterställande säkring.
  • Kabel övervakning som standard på RI2 givaren.
  • IEC61508-SIL2 godkänd RI2 givare.
  • 3,0 m kabel med öppen ände följer med som standard.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss