in English
 TopWorx K1P från Fagerberg

Ersätter K-Controls 007-boxar!

TopWorx K1P

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Gränslägesbox för öppen och stängd indikering. Boxen finns både med induktiva och mekaniska givare. Husmaterial i aluminium.

Lokal indikering finns som tillval.

Här kan du jämföra TopWorx och K-controls boxar!

Mer information om
Kulventiler &
Automation

Kontakta vår produktspecialist Johan Forssten så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss