in English
 PMV PS_PM från Fagerberg

PMV PS_PM

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Gränslägesbox för öppen och stängd indikering. Boxen finns både med induktiva och mekaniska givare. Husmaterial i Nylon.
Boxen är Exi klassad med 3 kabelanslutningar som standard. Lokal indikering finns som tillval.

Mer information om
Kulventiler &
Automation

Kontakta vår produktspecialist Johan Forssten så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss