in English
 Krohne SLM 2100 från Fagerberg

Krohne SLM 2100

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

OPTISYS SLM 2100 går rakt ner till botten av en tank och detekterar alla faser av slamhalten, ger en precis koncentration samtidigt som den mäter nivån.

Med  hjälp av “ zone tracking” funktionen kan man följa en specifik koncentration (t.ex slamfilten) och följaktligen kontinuerligt övervaka denna zon, t.ex. reglering av pumparna under tiden man pumpar tillbaka slammet.

Man har även möjlighet att registrera slamprofilen, vilket gör det möjligt att detektera tidiga sedimenteringsproblem och förebygga slam som tvättas ut till nästa fas.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss