in English

Foxboro PH10 Dolphin

Dolphin PH10-S smart PH och ORP sensor

  • PH10-S smart sensor med inbyggd elektronik som gör det möjligt att lagra konfigurering i sensorn
  • Givaren kan konfigureras och kalibreras off-line under gynnsamma omständigheter beträffande temperatur, vibrationer med m.m
  • Finns både med sfäriskt glas och ”flat glass” utförande
  • Dubbelisolerad referenselektrod med Nafion jons barriär
  • Temperatur upp till 121° C
  • Inbyggd temperaturkompensering
Vätskeanalys Foxboro PH10 Dolphin från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare
Tony Johansson TEL. 0533-13 731
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Snabbförfrågan