in English

Foxboro 876PH

Intelligent 2-tråds transmitter för pH/ORP mätning

  • Sensor och transmitter diagnostik
  • Självinstruerande kalibreringsrutin
  • 4-20 mA/HART
  • Ex-utförande Exia
  • Spara och ladda ner tidigare konfigurering
Vätskeanalys Foxboro 876PH från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare
Tony Johansson TEL. 0533-13 731
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Snabbförfrågan