in English
 Krohne Optisens CL 1100 från Fagerberg

Krohne Optisens CL 1100

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Användningsområde:

  • Mätning av löst klor
  • Klordioxid
  • Ozon
  • Mätning på dricksvatten

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss