in English

Krohne Optisens CL 1100

Användningsområde:

  • Mätning av löst klor
  • Klordioxid
  • Ozon
  • Mätning på dricksvatten
Vätskeanalys Krohne Optisens CL 1100 från Fagerberg
Produktspecialist
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare
Tony Johansson TEL. 0533-13 731
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!