in English
 Foxboro imv25 från Fagerberg

Foxboro imv25

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Foxboro´s multivariabla trycktransmittrar

Med Foxboro´s multivariabla trycktransmittrar kan man samtidigt mäta tryck, differenstryck och temperatur i ett och samma instrument. Via digital kommunikation kan man få ut samtliga storheter till sitt styrsystem.

Med multivariabla transmittrar kan man minska antalet transmittrar och processuttag och på så sätt minimera kostnader för inköp, installation och underhåll.

Fördelar:

  • Fungerar som tryck-, differenstryck- och temperaturtransmitter
  • Reducerar antalet processuttag
  • Utbytbara elektronik moduler
  • Långtidsstabil

IMV 25 Multivariabel transmitter för absolut-, differenstryck och temperatur.

Mer information om
Tryckmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss