in English

Klay Hydrobar

Klay Hydrobar är en dränkbar givare för nivåmätning i vätsketankar. Givaren, som har en tät kabelgenomföring, släpps ner i tanken ovanifrån och får sen vila på tankens botten. Med en känd densitet kan trycket räknas om till nivå. Utsignalen är 4-20 mA.

Tryckmätning Klay Hydrobar från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Flödesmätare Anders Andersson TEL. 031-69 37 34
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!