in English
 Ametek A/S nVision från Fagerberg

Ametek A/S nVision

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

n-Vision är en datalogger för tryck, ma/volt och/eller temperatur.

Välj fritt mellan två mätstorheter och plugga in dessa som moduler i enheten. Alla kalibreringskonstanter och liknande  finns lagrade inne i modulerna, för enkelt och säkert byte. Dessutom finns plats för en barometer, en intern sensor som mäter omgivande atmosfärstryck och med vars hjälp uppmätta tryck kan anges både som (g) och (a).

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss