in English

Ametek A/S nVision

n-Vision är en datalogger för tryck, ma/volt och/eller temperatur.

Välj fritt mellan två mätstorheter och plugga in dessa som moduler i enheten. Alla kalibreringskonstanter och liknande  finns lagrade inne i modulerna, för enkelt och säkert byte. Dessutom finns plats för en barometer, en intern sensor som mäter omgivande atmosfärstryck och med vars hjälp uppmätta tryck kan anges både som (g) och (a).

Test och kalibrering Ametek A/S nVision från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Tryck- &
temperaturmätning
Peter Sparringsjö TEL. 031-69 37 23
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!