in English
 Ametek A/S RTC156,157 från Fagerberg

Ametek A/S RTC156,157

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

RTC-156/157 har en noggrannhet upp till +/- 0,04°C med hjälp av extern referensgivare.
Temperaturområde: RTC-156: -30 till 155°C torrblock, RTC-157: -45 till 155°C torrblock.
Patentsökt DLC system ger perfekt temperatur i insatsen även vid kalibrering av tjocka givare eller många givare åt gången.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss