in English
 Ametek A/S RTC156,157 från Fagerberg

Ametek A/S RTC156,157

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

RTC-156/157 har en noggrannhet upp till +/- 0,04°C med hjälp av extern referensgivare.
Temperaturområde: RTC-156: -30 till 155°C torrblock, RTC-157: -45 till 155°C torrblock.
Patentsökt DLC system ger perfekt temperatur i insatsen även vid kalibrering av tjocka givare eller många givare åt gången.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Anders Andersson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss