in English
 Ametek A/S MTC från Fagerberg

Ametek A/S MTC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Marin Temperatur kalibrator med temperaturområde: -17°C till 650°C, 12-månaders noggrannhet +/- 0,4°C/0,7°F.
En ekonomisk lösning för en tidsbesparande och pålitlig temperaturkalibrator. Idealisk för användning på plats. MTC sparar tid med den automatiska stegfunktionen och helautomatiska termostattestet. Godkända enligt DNV.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss