in English
 Ametek A/S MTC från Fagerberg

Ametek A/S MTC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Marin Temperatur kalibrator med temperaturområde: -17°C till 650°C, 12-månaders noggrannhet +/- 0,4°C/0,7°F.
En ekonomisk lösning för en tidsbesparande och pålitlig temperaturkalibrator. Idealisk för användning på plats. MTC sparar tid med den automatiska stegfunktionen och helautomatiska termostattestet. Godkända enligt DNV.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Anders Andersson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss