in English
 Ametek A/S ITC från Fagerberg

Ametek A/S ITC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Industriell Temperatur kalibrator serien har ett temperatur område på: -23°C till 650°C, 12-månaders noggrannhet +/- 0,18°C.
ITC-serien använder den smala och robusta CTC seriens design. Denna serie har också det innovativa användargränssnittet, den tydliga LCD-displayen och funktioner som används i den framgångsrika CTC-serien.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Anders Andersson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss