in English
 Ametek A/S CTC från Fagerberg

Ametek A/S CTC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Kompakt Temperatur kalibrator med temperatur område:
-17°C till 1200°C, 12-månaders noggrannhet +/- 0,4°C.
En ekonomisk lösning för en tidsbesparande och pålitlig temperaturkalibrering. Idealisk för användning på plats.
CTC sparar tid med den automatiska stegfunktionen och helautomatiska termostattestet.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss