in English
 Ametek A/S CTC från Fagerberg

Ametek A/S CTC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Kompakt Temperatur kalibrator med temperatur område:
-17°C till 1200°C, 12-månaders noggrannhet +/- 0,4°C.
En ekonomisk lösning för en tidsbesparande och pålitlig temperaturkalibrering. Idealisk för användning på plats.
CTC sparar tid med den automatiska stegfunktionen och helautomatiska termostattestet.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Anders Andersson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss