in English
 Krohne Tidalflux 2300 från Fagerberg

Krohne Tidalflux 2300

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

TIDALFLUX är en induktiv flödesmätare med inbyggd nivåmätare. Med hjälp av uppmätt flödeshastighet och nivå kan volymflödet räknas fram även om ledningen inte är helt fylld. Mätröret är invändigt isolerat med polyuretan och elektroderna är i Hastelloy C som standard. Max 60°C. Mätröret levereras med kopplingsbox för anslutning till separat signalomvandlare.

Tidalflux

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Mer information om
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Linus Eklöf så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss