in English
 Krohne Optiswirl 4200C från Fagerberg

Krohne Optiswirl 4200C

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Krohne Vortex mätare – med integrerad tryck och temperaturkompensering.

Innovativa lösningar för mätning av gas och ånga med integrerad tryck och temperatur kompensering. Exakt mätning av energikällor som gas och ånga bidrar väsentligt till att säkerställa att din anläggning fungerar på ett optimalt sätt ekonomiskt.

OPTISWIRL 4200 Vortex flödesmätare kompenserar för mätfel orsakade av varierande tryck-och temperaturförhållanden i värmekretsar vilket hjälper dig att göra enorma besparingar.
Även med så lite som 1 bars tryckminskning med överhettad ånga vid 190 °C och 5 bar kan innebära att mätningen varierar mer än 17 procent. För en DN 100 rördimension innebär detta årligen över 3000 MWh – vilket påtagligt påverkar ert årliga rörelseresultat.

Genom att använda OPTISWIRL 4200 så slipper ni extra kostnader för separata tryck och temperatur sensorer och installationen av dessa – en annan stor fördel med den integrerade tryck och temperaturkompenseringen. Med Krohnes Vortex mätare OPTISWIRL 4200 så erhåller ni en komplett mätare för energimätning.

Installation Optiswirl 4200

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Jerry Svensson så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss