in English
 FIKE Ventex Isoleringsventil från Fagerberg

FIKE Ventex Isoleringsventil

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Ventilen är en passiv isolationsbarriär. Till skillnad från aktiva explosionsbarriärer stängs passiva flottörventiler vid explosion av tryckvågen och kräver inte extern energiförsörjning, detektorer eller systemkontroller. Ventilen kan installeras både horisontellt och vertikalt. Ventilen var bland dom första på marknaden för isolering av explosion där tryckvågen utnyttjas för att stänga för flamman. Ventilen sitter på många applikationer idag och det är inte ovanligt att reservdelar efterfrågas på ventiler som suttit i processen i 20 år.

  • Ventilen är utformad för att stänga inom millisekunder.
  • Ventilen är godkänd att användas för både damm och gasexplosioner.
  • Finns upp till DN600.
  • Kan användas på metallisk damm.
  • Kan användas på applikationer upp till ST3.
  • Finns i SST utförande om önskas.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Svävkroppsmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss