in English
 FIKE Tryckgivare från Fagerberg

FIKE Tryckgivare

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Fike CEREx™ detektorer för explosionstryck är konstruerade för att kontinuerligt mäta trycket invändigt i skyddade riskutrymmen. CEREx™ tryckdetektor har en extremt snabb svarstid vilket tillåter styrenheten för explosionsskydd (EPC) att känna av förändringar över en miljon gånger per sekund. Informationen är sedan med samma omedelbara hastighet bearbetad för att avgöra om tryckförändringen är ett tecken på en explosion under utveckling.

CEREx tryckdetektor använder ett keramiskt, tryckavkännande element. Det keramiska elementet ger detektorn ett skydd mot högt övertryck, korrosionsskydd och långtidsstabilitet. Tack vare ASIC-teknik har detektorn stor exakthet genom kompensation av linjära och temperatur fel.

  • Keramisk membran
  • Kontinuerlig tryckmätning
  • Extremt snabb svarstid
  • Klarar av höga övertryck
  • Korrosionsbeständig

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss