in English
 FIKE SRD från Fagerberg

FIKE SRD

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

SRD, Kemisk explosionsisolering – en teknik för att förhindra att explosionsflamman sprider sig via anslutningsrör, skruvtrasportörer, transportband, m.m. Det åstadkoms med hjälp av ett kemiskt flamsläckande som innehåller undertryckningspulver trycksatt med kväve. SRD flaskan är anslutet till ett system som består av en detektor och ett styrsystem. Isolerings systemet arbetar med tre grundsekvenser för att isolera explosioner: detektering, initiering och isolering.

Från det ögonblick detektorer känner av explosion tar det några millisekunder för SRD flaskan att börja släppa ut undertryckningspulvret i rören. Undertryckningspulvret fyller upp rören och skapar en kemisk barriär som är aktivt under en vis tid för att förhindra att flamman sprider sig vidare i anslutna rören.

Valet av undertryckningsmedel, placeringen av SRD flaskan och övriga systemets komponenter och andra systemparametrar måste väljas noga för varje applikation. Med i beräkningen måste tas explosionsflammans spridningshastighet och andra processförhållanden som är av betydelse för en design av säkerhetssystem.

Aktivt EP explosionsskydd

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss