in English
 FIKE RC8 från Fagerberg

FIKE RC8

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Relämodulen (RC8) är en DIN-skenmonterad, helt programmerbar modul som innehåller åtta reläer. Varje relä har en grön lysdiod som visar reläets status. Reläerna ger information till användaren vad statusen är på olika FIKE-enheter eller andra åtgärder som är av betydelse och viktigt att larma för. De tär utgångssignaler ut mot användaren utöver de två standard signaler som kommer från en EPC modul.

Strömmatning till RC8 modulen sker från den andra nyckelkomponenten i EPACO systemet, så som strömmatningsenheten Power Supply Unit (PSU).

RC8 modulen levereras enbart separat som reservdel. Vid skydd av en applikation levereras den i kombination med övrigt FIKE-utrustning.

  • Produktblad
    EN(pdf)SE(pdf)
  • Manualer
    EN(pdf)SE(pdf)

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss