in English

FIKE PSU

Strömförsörjningen till de olika moduler i EPACO systemet skär med strömförsörjningsmodulen PSU (Power Supply Unit). PSU-modulen har sex separata kretsar med 1 A 24 V likström som klarar av att strömsätta upp till fyra EPC-moduler, en informationsmod (AM) och en reläkortsmodul (RC8) utöver de övriga EPACO-systemets komponenter.

PSU-modulen är flexibel och kan antingen ha en egen batteribackup eller så kan kunden ordna med en annan reservströmkälla. PSU-modulen har en inbyggd avstängningsfunktion för att skydda backupbatterierna från total urladdning om strömförsörjningen skulle upphöra.

PSU-modulen behövs inte om oavbruten 2 A, 24 V likström, utan störningar med batteribackup, kan levereras från annan källa.

PSU modulen levereras enbart separat som reservdel. Vid skydd av en applikation levereras den i kombination med övrigt FIKE-utrustning.

 FIKE PSU från Fagerberg
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!