in English
 FIKE PSU från Fagerberg

FIKE PSU

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Strömförsörjningen till de olika moduler i EPACO systemet skär med strömförsörjningsmodulen PSU (Power Supply Unit). PSU-modulen har sex separata kretsar med 1 A 24 V likström som klarar av att strömsätta upp till fyra EPC-moduler, en informationsmod (AM) och en reläkortsmodul (RC8) utöver de övriga EPACO-systemets komponenter.

PSU-modulen är flexibel och kan antingen ha en egen batteribackup eller så kan kunden ordna med en annan reservströmkälla. PSU-modulen har en inbyggd avstängningsfunktion för att skydda backupbatterierna från total urladdning om strömförsörjningen skulle upphöra.

PSU-modulen behövs inte om oavbruten 2 A, 24 V likström, utan störningar med batteribackup, kan levereras från annan källa.

PSU modulen levereras enbart separat som reservdel. Vid skydd av en applikation levereras den i kombination med övrigt FIKE-utrustning.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss