in English

FIKE I-Flex

Fike I-Flex ™ -ventil, används tillsammans med andra komponenter i Fike Explosionsskyddssystem för att ge ett användarvänligt och kostnadseffektivt sätt att förhindra utbredning av flamma genom sammankopplade rör eller transportledningar till annan processutrustning eller drift platser.

Det är den mest kompakta isoleringsventilen för explosion tillgänglig på marknaden. Ventilen monteras mellan processflänsar på rören. Den har ett yttre hölje som trycksätts med instrumentluft. Vid detektering av flamma skickas signalen från EPC till ventilen och luften som lagras i yttre höljet släpps in i höljet som klämmer ihop gummit och hållet tätt för flamman. Från det att ventilen får signal att stänga, till att ventilen är stängd, rör det sig om millisekunder. Alla medieberörda delar är gjord av material som är godkända för användning inom livsmedelsindustrin.

  • Stoppar flamma, tryck, gnista och glöd.
  • Snabb stängning.
  • Korta avstånd från processvolymen som skyddas för explosion.
  • Använder instrumentluft för stängning.
  • Kan återställas av personal på anläggningen inom några sekunder.
  • Kompakt och väger inte mycket.
  • Beprövad lösning och godkänd av tredje part (CE, ATEX).
  • Finns i storlek DN80, DN100, DN125 och DN150.
 FIKE I-Flex från Fagerberg
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!