in English

FIKE HRD

Fikes undertryckningsbehållare HRD är i kombination med andra Fike explosionsskyddande systemkomponenter, konstruerad för att undertrycka explosioner som uppstår i kärl eller förhindra flamspridning genom trummor eller transportlinjer till efterliggande utrustning eller arbetsställen.

Fikes HRD-undertryckningsbehållare är inbyggda i skyddssystemet för att utföra avgörande systemfunktioner. En sådan avgörande funktion är det kontrollerade och förutsägbara frisläppandet av undertryckningspulver. Frisläppandet av dessa media är resultat av en elektrisk signal alstrad av EPC. Den elektriska signalen överförs till en detonator som omedelbart öppnar sprängblecket som håller för pulvret och trycket i behållaren. Undertryckningspulvret frisläpps ut ur behållaren när blecket öppnas. Undertryckningspulvrets frisläppningshastighet beror på behållarens utloppsdiameter, behållarens utformning, den inledande trycknivån, temperatur, flödesrestriktioner och spridarmunstyckets konstruktion.

HRD behållaren finns i sex storlekar, där alla ansluts mot en DN100 fläns förutom det största behållaren på 50L. Den ansluts mot en DN150 fläns.

Val av behållare, placering, spridning munstyckets konstruktions styrs av en rad faktorer. För mer information kontakta oss!

 FIKE HRD från Fagerberg
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Snabbförfrågan