in English
 FIKE HRD Avstängning från Fagerberg

FIKE HRD Avstängning

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Skyddar personal vid en oavsiktlig aktivering av suppressionsbehållare (HRD) i stängt läge. Anordningen är en skjutspjällsliknande ventil som rekommenderas att ha framför HRD-flaskans munstycke på applikationer där personal vistas ofta innanför det skyddade volymen. Ventilen är ett komplement till utökat säkerhet vid underhåll av det skyddade processen.

Den mekaniska anordningen placeras mellan flänsen på processen och HRD flaskan.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss