in English
 FIKE FlamQuench II Round från Fagerberg

FIKE FlamQuench II Round

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

FlamQuench II är utformad för användning i kombination med runda Fike -explosionpaneler. Flammfiltret släcker lågan från den avlastade explosionen och låter den inte lämna enheten. Det är en komplement för att lösa avlastning av explosion i ett inomhusmiljö. Det är ett initialt kostnadseffektiv lösning för inomhusapplikationer.

Det innovativa tillvägagångssätt för flamlös avlastning ger det skydd du kan lita på .

  • Flamma hålls innanför.
  • Icke förbränt damm hölls innanför.
  • Initialt billigare lösning för inomhus skydd.
  • Enkel, snabb fältrenovering/återställning vid eventuell explosion.
  • ATEX -certifierad / NFPA 68 och 61 -kompatibel.
  • Godkänd upp till ST2 applikationer.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Svävkroppsmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss