in English
 FIKE FlamQuench II Round från Fagerberg

FIKE FlamQuench II Round

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

FlamQuench II är utformad för användning i kombination med runda Fike -explosionpaneler. Flammfiltret släcker lågan från den avlastade explosionen och låter den inte lämna enheten. Det är en komplement för att lösa avlastning av explosion i ett inomhusmiljö. Det är ett initialt kostnadseffektiv lösning för inomhusapplikationer.

Det innovativa tillvägagångssätt för flamlös avlastning ger det skydd du kan lita på .

  • Flamma hålls innanför.
  • Icke förbränt damm hölls innanför.
  • Initialt billigare lösning för inomhus skydd.
  • Enkel, snabb fältrenovering/återställning vid eventuell explosion.
  • ATEX -certifierad / NFPA 68 och 61 -kompatibel.
  • Godkänd upp till ST2 applikationer.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Offert/Innesäljare

Kontakta vår produktspecialist Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss