in English

FIKE FAV

Det mekaniska explosionsisoleringssystemet EPACO från FIKE innefattar vanligtvis en EPC-styrenhet, detektorer för explosionstryck och alternativt en FAV-ventil som så småningom kombineras med en kemisk isoleringsbehållare beroende på explosionsriskens art.

FAV-ventiler lämpar sig för applikationer där både trycket och flamman ska stoppas för vidare spridning i processen. Jämfört med en kemisk barriär som bara stoppar flamman, stoppar FAV-ventiler även trycket.

Applikationer där metalliskt damm medför risk för explosiv miljö kan en FAV-ventil vara en lämplig lösning framför en kemisk barriär. Beroende på vilken typ av metalliskt damm det rör sig om.

Andra applikationer där ventilen är lämplig att använda är i förebyggande syfte av en explosion. D.v.s. att detektering av gnista upptäcks av en Optisk givare på inloppsrören och stoppas för att nå till den dammiga miljön som skyddas av explosionspaneler, supretionssystem, eller där inget skydd finns.

Ventilen lämpar sig för applikationer där damm- eller luftblandningar har ett Kst upp till 330 bar*m/s för (DN50-DN250) storleken eller 200 bar*m/s för (DN300-DN400) storleken.

  • Ventilen kan stoppa flamman på båda sidor om spjället.
  • Kan monteras både horisontellt och vertikalt.
  • Inga tryckfall.
  • Alla delar är designade för att ha väldigt lite underhåll på ventiler.
  • Kan användas för applikationer som är klassade upp till ST3.
  • Kan kombineras för öppning och stängning med pneumatisk luft.
  • Reaktionstid upp till 50 ms som max.
  • DN50 till DN400 storlekar.
 FIKE FAV från Fagerberg
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!